Agro-Info
wieś a integracja z UE produkcja roślinna produkcja zwierzęca środowiskowe warunki gospodarowania formalne, finansowe i podatkowe warunki gospodarowania
rolnictwo ekologiczne przemysł rolno-spożywczy handel artykułami rolno-spożywczymi organizowanie się rolników wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
Fundusz Współpracy
Agro-Info Pomoc dla banków spółdzielczych
 
 
 
 
 
English version
Pomoc dla banków spółdzielczych

 

!!! KONKURS DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH 2007 !!!


W ramach Programu Agrolinia prowadzone były działania wspierające banki spółdzielcze w funkcjonowaniu w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Banki spółdzielcze, które pozostają najważniejszym pośrednikiem finansowym na obszarach wiejskich, były przygotowywane do tego, aby wspierać rolników i mieszkańców wsi oraz aby aktywnie uczestniczyć w procesie absorpcji środków UE. Prowadzono różne formy szkoleń dla banków spółdzielczych i zrzeszających oraz wyjazdy studyjne. Program wspierał także proces budowania w bankach systemu informacyjno-doradczego dla klientów w zakresie funduszy unijnych.

Dotacje dla banków spółdzielczych

Konkurs dla banków spółdzielczych na obsługę linii kredytowej dla małych i średnich przedsiębiorstw realizujących przedsięwzięcia pozarolnicze na terenach wiejskich

Granty na wyjazdy studyjne - 2005

Wyjazd studyjny do Hiszpańskiej Grupy Bankwej Caja Rural

 

SZUKAJ

 
AKTUALNOŚCI
 
Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
25.11.2008 ...
Projekty dla gmin wiejskich z Działania 7.3
Agro-Info 25.11.2008 ...
Plan Działania KSOW na lata 2008-2009 - konsultacje
23.09.2008 ...
Nasza wieś naszą szansą - 2008
23.09.2008 ...
Dwudziestolecie FDPA
20.05.2008 ...
Zaproszenie na wyjazd studyjny do "wiosek tematycznych", 11-13.06.2008
14.05.2008 ...
 
więcej »

SONDA
Czy obwodnica Augustowa powinna przebiegać przez Dolinę Rospudy?
 wejdź »

designed by internet ART > powered by WEB interface © 2003 - 2017 Copyright by Fundusz Współpracy