Agro-Info
wieś a integracja z UE produkcja roślinna produkcja zwierzęca środowiskowe warunki gospodarowania formalne, finansowe i podatkowe warunki gospodarowania
rolnictwo ekologiczne przemysł rolno-spożywczy handel artykułami rolno-spożywczymi organizowanie się rolników wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
Fundusz Współpracy
Agro-Info Kredyty Agrolinii
English version
Kredyty Agrolinii


Celem Programu Agrolinia było wsparcie przygotowania wiejskich społeczności lokalnych do funkcjonowania w warunkach integracji europejskiej. W ramach działań Programu prowadzone były:

 • Linia kredytowa na inwestycje w sektorze rolno-spożywczym przeznaczona na finansowanie:
 1. Inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze w:

  - rolnictwie

  - przetwórstwie rolno-spożywczym

  - usługach dla rolnictwa

  - agroturystyce

 2. Inwestycji wspierających rozwój pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Ogólne warunki kredytowania:

  • maksymalna kwota kredytu 100 000,00 złotych,

  • oprocentowanie zmienne, w wysokości 0,85 trzy miesięcznej stawki WIBOR*,

  • prowizja do 1,5% od kwoty udzielonego kredytu,

  • okres kredytowania do 10 lat, z możliwością uzyskania karencji w spłacie kapitału do 2 lat,

  • spłata kredytu miesięczna, kwartalna lub półroczna,

  • udział własny nie niższy niż 20% planowanych nakładów inwestycyjnych,

  • w przypadku nowo uruchamianej inwestycji istnieje możliwość sfinansowania środków obrotowych do wysokości 40% kwoty kredytu.

 *stopa zmienia się raz na kwartał.

Kredyty udzielane są za pośrednictwem następujących banków: (uwaga!  w obecnej chwili środki zostały wyczerpane)

· Spółdzielcza Grupa Bankowa GBW S.A., ul. Mielżyńskiego 22, 61-725 Poznań
tel. (0-61) 85 62 450 (443), fax. 0-61 85 29 087

· Mazowiecki Bank Regionalny S.A., ul. Elbląska 15/17, 01-747 Warszawa
tel. (0-22) 56 00 423, fax. 56 00 429

· Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., ul. Płocka 9/11B, 01-231 Warszawa
tel. (0-22) 53 95 210 (229, 235), fax. 53 95 211

oraz ich oddziałów i banków spółdzielczych zrzeszonych w w/w bankach.

 • Linia kredytowa dla małych i średnich przedsiębiorstw realizujących przedsięwzięcia pozarolnicze na terenach wiejskich.

Linię obsługuje, wyłoniony w konkursie:

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
ul. Klonowska 2, 98-360 Lututów
woj. łódzkie

Tel. kontaktowy (0-43) 871 40 23

Maksymalna kwota kredytu wynosi - 100.000 zł.

 UWAGA! Łączna kwota kredytów, które mogą być udzielone w skali roku, wynosi - ok. 700.000 zł.

---------------------------------------

Raport dotyczący kredytów Agrolinia 2004-2006

 "Raport z wyników badania ankietowego w sprawie efektów kredytów Programu Agrolinia2000", Fundusz Współpracy, czerwiec 2004. 

Pozostałe działania Agrolinii

SZUKAJ

 
AKTUALNOŚCI
 
Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
25.11.2008 ...
Projekty dla gmin wiejskich z Działania 7.3
Agro-Info 25.11.2008 ...
Plan Działania KSOW na lata 2008-2009 - konsultacje
23.09.2008 ...
Nasza wieś naszą szansą - 2008
23.09.2008 ...
Dwudziestolecie FDPA
20.05.2008 ...
Zaproszenie na wyjazd studyjny do "wiosek tematycznych", 11-13.06.2008
14.05.2008 ...
 
więcej »

SONDA
Czy obwodnica Augustowa powinna przebiegać przez Dolinę Rospudy?
 wejdź »

designed by internet ART > powered by WEB interface © 2003 - 2017 Copyright by Fundusz Współpracy