Agro-Info
wieś a integracja z UE produkcja roślinna produkcja zwierzęca środowiskowe warunki gospodarowania formalne, finansowe i podatkowe warunki gospodarowania
rolnictwo ekologiczne przemysł rolno-spożywczy handel artykułami rolno-spożywczymi organizowanie się rolników wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
Fundusz Współpracy
Agro-Info Sieć Agro-Info - Ośrodki informacji o Unii Europejskiej O Projekcie
 
 
 
 
 
 
 
 
English version
Sieć ośrodków informacji

 o Unii Europejskiej dla mieszkańców obszarów wiejskich                                                                                              

Cel Projektu:

  • Stworzenie sieci ośrodków informacji o Unii Europejskiej dla mieszkańców obszarów wiejskich, szczególnie rolników.
  • Ideą projektu jest, aby stworzone struktury organizacyjne miały charakter trwały i funkcjonowały także po wejściu Polski do UE.

Zadania Projektu:

  • nawiązanie współpracy z ośrodkami już istniejącymi i inicjowanie tworzenia nowych, zwłaszcza tam, gdzie brak jest punktu informacji europejskiej;

  • stworzenie sieci ośrodków afiliowanych i wspieranych przez Program Agro-Info;

  • inicjowanie współpracy ośrodków w sieci w celu podnoszenia jakości usług informacyjnych i innych form wsparcia dla mieszkańców obszarów wiejskich w procesie dostosowawczym do funkcjonowania w UE. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez: szkolenia pracowników ośrodków, wsparcie eksperckie, wymianę doświadczeń, wsparcie finansowe;

  • stworzenie strony www. sieci ośrodków informacji europejskiej afiliowanych i wspomaganych przez Agro-Info;

  • pomoc ośrodkom sieci w nawiązywaniu współpracy z innymi sieciami funkcjonującymi w systemie europejskim.

IX edycha grantów - wyniki

IX edycja grantów - uzupełnienie

Ośrodki sieci Agro-Info

Stowarzyszenie na rzecz Sieci Ośrodków Agro-Info 

SZUKAJ

 
AKTUALNOŚCI
 
Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
25.11.2008 ...
Projekty dla gmin wiejskich z Działania 7.3
Agro-Info 25.11.2008 ...
Plan Działania KSOW na lata 2008-2009 - konsultacje
23.09.2008 ...
Nasza wieś naszą szansą - 2008
23.09.2008 ...
Dwudziestolecie FDPA
20.05.2008 ...
Zaproszenie na wyjazd studyjny do "wiosek tematycznych", 11-13.06.2008
14.05.2008 ...
 
więcej »

SONDA
Czy obwodnica Augustowa powinna przebiegać przez Dolinę Rospudy?
 wejdź »

designed by internet ART > powered by WEB interface © 2003 - 2017 Copyright by Fundusz Współpracy