Agro-Info
wieś a integracja z UE produkcja roślinna produkcja zwierzęca środowiskowe warunki gospodarowania formalne, finansowe i podatkowe warunki gospodarowania
rolnictwo ekologiczne przemysł rolno-spożywczy handel artykułami rolno-spożywczymi organizowanie się rolników wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
Fundusz Współpracy
Agro-Info TEPA Project
English version
TEPA Project
In the new EU member states there is an urgent need for local animators – for people playing key role in the creation of local partnerships, mobilizing communities to find solutions for local problems and allowing them to benefit from European funds. The role of local animator is highly complex and requires a variety of social skills. Due to the shortage of trainers, the learning opportunities in the new member states are very limited in this field.

Our project aims to develop a curriculum for trainers of local animators in five new EU member states: Slovakia, Czech Republic, Poland, Hungary and Slovenia. Training materials will be based on development theories and the best practices of the participating countries. We plan to produce printed manuals (in English and in five national languages) and a didactic DVD. Two pilot courses for 25 participants each (5 from each country) will also be carried out to test contents and methodology.

The involvement and close cooperation of the national rural development networks of the five participating countries (plus the Swedish network as external evaluator) ensures the viability of the project. Through the PREPARE network, results will be disseminated to the rest of the Central and Eastern European countries.


TEPA Project
SZUKAJ

 
AKTUALNOŚCI
 
Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
25.11.2008 ...
Projekty dla gmin wiejskich z Działania 7.3
Agro-Info 25.11.2008 ...
Plan Działania KSOW na lata 2008-2009 - konsultacje
23.09.2008 ...
Nasza wieś naszą szansą - 2008
23.09.2008 ...
Dwudziestolecie FDPA
20.05.2008 ...
Zaproszenie na wyjazd studyjny do "wiosek tematycznych", 11-13.06.2008
14.05.2008 ...
 
więcej »

SONDA
Czy obwodnica Augustowa powinna przebiegać przez Dolinę Rospudy?
 wejdź »

designed by internet ART > powered by WEB interface © 2003 - 2017 Copyright by Fundusz Współpracy