Agro-Info
wieś a integracja z UE produkcja roślinna produkcja zwierzęca środowiskowe warunki gospodarowania formalne, finansowe i podatkowe warunki gospodarowania
rolnictwo ekologiczne przemysł rolno-spożywczy handel artykułami rolno-spożywczymi organizowanie się rolników wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
Fundusz Współpracy
Agro-Info Działania przygotowujące do LEADERa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
English version
Działania przygotowujące do LEADERa

                                                                                                                    

Program Agrolinia w ramach projektu „Przygotowanie społeczności wiejskich do działań typu LEADER” inicjuje i wspiera  działania mające na celu upowszechnianie podejścia LEADER i powstawanie partnerstw - Lokalnych Grup Działania (LGD).

Wybierając odpowiedni przycisk można zapoznać się z naszymi działaniami oraz ofertą pomocy dla partnerstw.

    Animatorzy partnerstw lokalnych
    Wydarzenia, konferencje...
    LEADER+ "Flash News" - polska wersja
    Publikacje i materiały
    Forum Dyskusyjne
    Inicjatywy LEADER w Polsce   (także mapa partnerstw w Polsce)
    Wieści z Komitetu Monitorującego SPO
    Oferty współpracy
    LEADER 2007-2013
    LEADER w Europie
    LEADER na stronach...
SZUKAJ

 
AKTUALNOŚCI
 
Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
25.11.2008 ...
Projekty dla gmin wiejskich z Działania 7.3
Agro-Info 25.11.2008 ...
Plan Działania KSOW na lata 2008-2009 - konsultacje
23.09.2008 ...
Nasza wieś naszą szansą - 2008
23.09.2008 ...
Dwudziestolecie FDPA
20.05.2008 ...
Zaproszenie na wyjazd studyjny do "wiosek tematycznych", 11-13.06.2008
14.05.2008 ...
 
więcej »

SONDA
Czy obwodnica Augustowa powinna przebiegać przez Dolinę Rospudy?
 wejdź »

designed by internet ART > powered by WEB interface © 2003 - 2017 Copyright by Fundusz Współpracy