Agro-Info
wieś a integracja z UE produkcja roślinna produkcja zwierzęca środowiskowe warunki gospodarowania formalne, finansowe i podatkowe warunki gospodarowania
rolnictwo ekologiczne przemysł rolno-spożywczy handel artykułami rolno-spożywczymi organizowanie się rolników wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
Fundusz Współpracy
Agro-Info Szkolenia
 
 
 
 
 
English version
Szkolenia


Jednym z trzech projektów składających się na Program Agro-Info było przygotowanie systemu upowszechniania informacji wśród rolników i mieszkańców wsi na temat  Unii Europejskiej i procesu integracji z Polską. W ramach tego projektu eksperci opracowali podstawowe pakiety informacyjne, które są dostępne w wersji elektronicznej oraz w formie publikacji i szkoleń. Ponadto,  przygotowano system szkoleń poprzez identyfikację i przeszkolenie wykładowców, przygotowanie programów szkoleniowych i przeprowadzenie pewnej ilości szkoleń dla rolników i mieszkańców wsi. Ponieważ środki, którymi dysponowało Agro-Info były zbyt szczupłe by dotrzeć do wszystkich mieszkańców wsi, skupiono się raczej nie na samodzielnym organizowaniu szkoleń, a na pomocy dla innych organizacji, które prowadzą taką działalność.


Podsumowanie spotkań informacyjnych dla rolników

Wykładowcy Agro-Info

 

Strony absolwentów szkoleń dla nauczycieli

Strony wykładowców Agro-Info

SZUKAJ

 
AKTUALNOŚCI
 
Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
25.11.2008 ...
Projekty dla gmin wiejskich z Działania 7.3
Agro-Info 25.11.2008 ...
Plan Działania KSOW na lata 2008-2009 - konsultacje
23.09.2008 ...
Nasza wieś naszą szansą - 2008
23.09.2008 ...
Dwudziestolecie FDPA
20.05.2008 ...
Zaproszenie na wyjazd studyjny do "wiosek tematycznych", 11-13.06.2008
14.05.2008 ...
 
więcej »

SONDA
Czy obwodnica Augustowa powinna przebiegać przez Dolinę Rospudy?
 wejdź »

designed by internet ART > powered by WEB interface © 2003 - 2017 Copyright by Fundusz Współpracy