Agro-Info
wieś a integracja z UE produkcja roślinna produkcja zwierzęca środowiskowe warunki gospodarowania formalne, finansowe i podatkowe warunki gospodarowania
rolnictwo ekologiczne przemysł rolno-spożywczy handel artykułami rolno-spożywczymi organizowanie się rolników wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
Fundusz Współpracy
Agro-Info Baza danych
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
English version
Baza danych Agro-Info


   Jednym z zadań Biura Programów Wiejskich jest zbieranie i udostępnianie informacji o wszelkiego typu działaniach - przede wszystkim informacyjnych - pomagających rolnikom i mieszkańcom wsi dostosowanie się do funkcjonowania w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej.  Informacje są zbierane i udostępniane za pośrednictwem tworzonej od 2002 roku (w ramach działań Programu Agro-Info) i znajdującej się na tej stronie Bazy danych, która zawiera obecnie informacje o ponad 1.000 organizacji i ich  ponad 3.000 projektów. Opisy w bazie danych składają się z przedstawienia organizacji oraz opisów poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności (projektów).
   Do bazy danych można się wpisać wypełniając ją bezpośrednio w używanej właśnie przeglądarce lub wypełniając otrzymany formularz w formie elektronicznej lub papierowej. 

      
      Przeglądaj bazę

      Dodaj swoje projekty(swoją organizację)

      Aktualizuj dane o swoich projektach(organizacji) 

      Nowości w Bazie - ostatnie wpisy i aktualizacje w Bazie

      Pomoc


designed by internet ART > powered by WEB interface © 2003 - 2017 Copyright by Fundusz Współpracy