Agro-Info
wieś a integracja z UE produkcja roślinna produkcja zwierzęca środowiskowe warunki gospodarowania formalne, finansowe i podatkowe warunki gospodarowania
rolnictwo ekologiczne przemysł rolno-spożywczy handel artykułami rolno-spożywczymi organizowanie się rolników wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
Fundusz Współpracy
Agro-Info Aktualności
English version
Aktualności

25.11.2008
Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
więcej

Agro-Info - 25.11.2008
Projekty dla gmin wiejskich z Działania 7.3
więcej

23.09.2008
Plan Działania KSOW na lata 2008-2009 - konsultacje
więcej

23.09.2008
Nasza wieś naszą szansą - 2008
więcej

20.05.2008
Dwudziestolecie FDPA
więcej

14.05.2008
Zaproszenie na wyjazd studyjny do "wiosek tematycznych", 11-13.06.2008
więcej

14.05.2008
Zaproszenie na wyjazd studyjny, Chorzów, 3-5 czerwca 2008r
więcej

14.05.2008
Zaproszenie na wyjazd studyjny, Kamionka "Garncarska Wioska", 9-10.06.2008r.
więcej

14.05.2008
Zaproszenie na wyjazd studyjny, Jedlicze k/Łodzi, 10-12.06.2008r.
więcej

23.02.2008
Konkurs dotacyjny „Ochrona różnorodności biologicznej naszą szansą”
więcej

15.02.2008
Konkurs - Promocja wiedzy o Polsce – 2008
więcej

21.01.2008
Seminarium „EQUAL – upowszechnianie dobrych praktyk na obszarach wiejskich”
więcej

18.01.2008
FOP - Równe szanse i integracja społeczna - nowy nabór !!!
więcej

18.01.2008
Mazowsze - Nabory w ramach Priorytetu VII Poddziałania 7.2.1
więcej

26.11.2007
Konferencja ,,Rozwój obszarów wiejskich poprzez zastosowanie sprawdzonych sposobów działania”
więcej

06.11.2007
Wystartował Konkurs wniosków "Equal - Upowszechnianie dobrych praktyk na obszarach wiejskich"
więcej

05.11.2007
seminarium szkoleniowe "Sprawdzone pomysły szansą na rozwój obszarów wiejskich"
więcej

05.10.2007
Konkurs wniosków w Projekcie EQUAL - upowszechnianie dobrych praktyk na obszarach wiejskich
więcej

10.09.2007
Europejskie Dni Dziedzictwa - "Otwarte Ogrody" Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna
więcej

24.08.2007
konferencja „EQUAL – upowszechnianie dobrych praktyk na obszarach wiejskich”
więcej

Agro-Info - 05.07.2007
Wyniki Konkursu na granty dla Banków Spółdzielczych
więcej

28.06.2007
Równe Szanse i Integracja Społeczna - ostatnia szansa
więcej

08.06.2007
Czeczeński Wehikuł Kultury...
więcej

01.06.2007
Konkurs Projektów Funduszu dla Organizacji Pozarządowych na lata 2007-2009
więcej

25.05.2007
Konkurs na projekty edukacyjne w ramach kampanii Pamiętam. Katyń 1940
więcej

Agro-Info - 10.05.2007
Konkurs Grantowy dla Banków Spółdzielczych
więcej

Agro-Info - 04.05.2007
Nowe Granty Agro-Smaku
więcej

25.04.2007
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie
więcej

19.04.2007
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów współpracy transgranicznej w Programie Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina
więcej

19.04.2007
Konkurs na ekspertów oceniających projekty w Programie Leonardo da Vinci
więcej

12.04.2007
Konkurs na ekspertów oceniających projekty w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
więcej

11.04.2007
"Inwestycje w gospodarstwach rolnych" Wnioski do 16 kwietnia br.
więcej

11.04.2007
Konkurs grantowy Fundacji PwC na programy integracji społecznej
więcej

08.04.2007
Fundacja FUNDUSZ WSPÓŁPRACY oraz ECORYS Sp. z o.o. zapraszają
więcej

08.04.2007
Wolontariat dla europejskiego dziedzictwa kulturowego
więcej

31.03.2007
Wnioski na inwestycje w gospodarstwach rolnych tylko 16 kwietnia br.
więcej

30.03.2007
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
więcej

22.03.2007
Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania: „Pomoc zagraniczna 2007"
więcej

14.03.2007
Konkurs na projekt pt. „Kultura Bliska”
więcej

14.03.2007
Konkurs "Kluby Integracji Społecznej w środowisku wiejskim"
więcej

08.03.2007
Leonadro da Vinci - spotkanie informacyjne w Warszawie
więcej

Agro-Info - 07.03.2007
Serwis Agro-Info - rekord oglądalności
więcej

03.03.2007
Konkurs Small Grants 2007 Programu ENGLISH TEACHING
więcej

02.03.2007
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza konkurs ofert na zadania edukacyjne w 2007
więcej

27.02.2007
Współpraca regionalna i transgraniczna w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
więcej

27.02.2007
Nabór wniosków w ramach EOG trwa
więcej

24.02.2007
Program Równe Szanse - Kolorowa Akademia
więcej

Agro-Info - 19.02.2007
Wyniki konkursu grantowego - Uzupełnienie IX edycji Grantów Ośrodkowych
więcej

15.02.2007
Konkurs "Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej - Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej"
więcej

13.02.2007
Finansowe wsparcie dla organizacji na rzecz środowiska
więcej

13.02.2007
Polska coraz wyżej w rankingu wykorzystania unijnych funduszy
więcej

10.02.2007
Jak fundusze unijne zmienią oblicze polskiej gospodarki
więcej

10.02.2007
V edycji programu sieć Lokalnych Organizacji Grantowych
więcej

08.02.2007
"Równać Szanse 2007 – Ogólnopolski Konkurs Grantowy"
więcej

07.02.2007
Program Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Terenów Wiejskich - III edycja
więcej

07.02.2007
Program Leonardo da Vinci - Konkurs projektów 2007
więcej

06.02.2007
Granty Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na "ROZWÓJ INICJATYW LOKALNYCH"
więcej

06.02.2007
Konkurs „Dobre praktyki EFS”
więcej

Agro-Info - 29.01.2007
Zobacz mapę z obiektami ze wszystkich baz
więcej

29.01.2007
Wybory do Izb Rolniczych
więcej

Agro-Info - 26.01.2007
Kolejny rekord - odwiedzalność stron Agro-Info wciąż rośnie
więcej

22.01.2007
Dotacje z programów Fundacji im. Stefana Batorego
więcej

Agro-Info - 17.01.2007
Zaproszenie na konferencję szkoleniową Agro-Info - 30-31 stycznia
więcej

Agro-Info - 15.01.2007
Raport dotyczący kredytów Agrolinia (2004-2006)
więcej

Agro-Info - 12.01.2007
Zapraszamy do składania wniosków - Uzupełnienie IX Edycji Grantów
więcej

Agro-Info - 08.01.2007
Serwis Agro-Info - rekord oglądalności
więcej

08.01.2007
"Zastosowanie instrumentów ekonomii społecznej w pomocy społecznej – korzyści oraz możliwości i bariery"
więcej

08.01.2007
WPR - wszystko co warto wiedzieć
więcej

03.01.2007
Ułatwienia dla grup producenckich
więcej

02.01.2007
Rolnicze podsumowanie roku 2006
więcej

02.01.2007
Dotacje na innowacyjne inwestycje - poddziałanie 2.2.1 SPO WKP
więcej

02.01.2007
Program Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Terenów Wiejskich - III edycja
więcej

Agro-Info - 04.12.2006
Konferencja z okazji 15-lecia działalności programów wiejskich Fundacji Fundusz Wspólpracy "Polska wieś od nowa - szanse obszarów wiejskich w perspektywie 2007-2013"
więcej

Agro-Info - 14.11.2006
Komunikat nr 1 - konferencja "Program LEADER dla przyszłosci polskiej wsi -III Ogólnopolskie spotkanie GRUP LEADER"
więcej

13.11.2006
Pilotażowy Program LEADER+ - II Schemat - lista rankingowa
więcej

09.11.2006
Konkurs "Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego"
więcej

Agro-Info - 27.10.2006
Lista przyznanych dotacji w IX edycji konkursu grantów Agro-Info
więcej

24.10.2006
Konferencja Obserwatorium Leader + na Węgrzech - przedłużony termin rejestracji!
więcej

Agro-Info - 16.10.2006
Konferencja "Program LEADER dla przyszłości polskiej wsi" - III Ogólnopolskie Spotkanie Grup LEADER
więcej

16.10.2006
Pilotażowy Program LEADER+ - Schemat II
więcej

09.10.2006
Konferencja Obserwatorium Leader+ dla nowych krajów członkowskich. Przypominamy o rejestracji!
więcej

05.10.2006
IX Edycja Grantów Sieci Agro-Info
więcej

03.10.2006
Program Kultura 2007-2013 - jesienna seria szkoleń
więcej

25.09.2006
ARR - program promocyjny lub informacyjny dla organizacji branżowych lub międzybranżowych
więcej

25.09.2006
UKIE - Konkurs Otwarty dla RCIE
więcej

22.09.2006
Raport KE – Rozwój obszarów wiejskich 2006
informacje statystyczne i ekonomiczne więcej

20.09.2006
Konkurs grantowy "Internet w rozwoju lokalnym"
więcej

14.09.2006
Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej - nowy serwis UKIE
więcej

12.09.2006
Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej
więcej

11.09.2006
Planowane nabory wniosków do programów i działań w ramach NPR 2004-2006
więcej

31.08.2006
III edycja Programu "Obywatel i prawo"
więcej

18.08.2006
Warsztaty szkoleniowe "Planowanie i realizacja projektów na rzecz społeczności lokalnych"
więcej

Agro-Info - 01.08.2006
Ogłoszenie wyników VII i VIII Edycji Grantów dla Ośrodka Agro-Info
więcej

01.08.2006
FIO 2006 - lista rankingowa wniosków
więcej

31.07.2006
Harmonogram konferencji konsultacyjnych PO KL
więcej

28.07.2006
"Nasza wieś, naszą szansą - 2006" - kolejna edycja konkursu
więcej

28.07.2006
W poniedziałek decyzja rządu o pomocy dla rolników
więcej

28.07.2006
Konkurs na gminę, powiat, związek lub stowarzyszenie jst otwarte na fundusze strukturalne
więcej

21.07.2006
PPR - Wykształcenie rolnicze internetem - III edycja
więcej

Agro-Info - 19.07.2006
LEADER - uaktualniona mapa partnerstw w Polsce
więcej

06.07.2006
"Rzeczpospolita internetowa" - przedłużono termin składania wniosków
więcej

Agro-Info - 04.07.2006
VIII Edycja Grantów dla Ośrodków Agro-Info na przeprowadzenie szkoleń metodą e-learnigową.
więcej

29.06.2006
V edycja konkursu Działaj Lokalnie
więcej

26.06.2006
PARP - wsparcie w ramach Działania 2.1 SPO WKP
więcej

23.06.2006
Konkurs "Centra Integracji Społecznej w gminie wiejskiej"
więcej

19.06.2006
Warsztaty dot. prezentacji projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
więcej

Agro-Info - 14.06.2006
Zespół BPW - poznaj nas bliżej
więcej

Agro-Info - 09.06.2006
Zaktualizowania mapa partnerstw typu Leader w Polsce
więcej

02.06.2006
"Przemiany w Regionie - RITA" 2006 - nowa edycja konkursu wniosków
więcej

Agro-Info - 29.05.2006
VII Edycja Grantów dla Ośrodków Agro-Info afiliowanych po 01.01.2005
więcej

Agro-Info - 25.05.2006
Agro-Smak 2 - Konkurs Wniosków (IV edycja)
więcej

24.05.2006
Pilotażowy Program LEADER + - zmiana terminu składania wniosków do II Schematu
więcej

18.05.2006
Konkurs grantów na projekty internetowe LGD
więcej

12.05.2006
Konferencja "Rolnicy dla środowiska - doświadczenia pierwszych lat członkostwa w UE"
więcej

Agro-Info - 11.05.2006
Konkurs grantów Agrinpol - lista przyznanych dotacji
więcej

02.05.2006
FAPA - Działanie SPO 1.3 Szkolenia - II edycja
więcej

Agro-Info - 28.04.2006
Konferencja "Program LEADER dla przyszłości polskiej wsi", 15-16 maja 2006, Komunikat nr 3
więcej

Agro-Info - 26.04.2006
Konkurs grantów dla banków spółdzielczych rozstrzygnięty
więcej

Agro-Info - 23.04.2006
Konkurs grantów Agrinpol - lista złożonych wniosków
więcej

Agro-Info - 20.04.2006
Konferencja "Program LEADER dla przyszłości polskiej wsi", 15-16 maja 2006 - Komunikat nr 2
więcej

Agro-Info - 20.04.2006
Granty dla banków spółdzielczych - lista nadesłanych projektów
więcej

19.04.2006
Pilotażowy Program LEADER+ - zmiana terminu naboru wniosków do II Schematu...
więcej

06.04.2006
Konferencja „Tradycja i Innowacja.."
więcej

05.04.2006
Konferencja "Program LEADER+ - i co dalej?", Debrzno 07.04.2006
więcej

03.04.2006
Pilotażowy Program Leader+ - nabór wniosków w ramach schematu II
więcej

31.03.2006
Konkurs w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
więcej

Agro-Info - 21.03.2006
Konkurs grantów dla banków spółdzielczych - edycja 2006
więcej

21.03.2006
V Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działąjących na Obszarach Wiejskich - Maróz 2006
więcej

16.03.2006
FWW - „Wieś Aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e-VITA”
więcej

15.03.2006
ARiMR - płatności bezpośrednie i dopłaty do roślin energetycznych
więcej

15.03.2006
Budowa sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach KSU - III edycja
więcej

14.03.2006
Seminarium "Rozwój lokalny na obszarach przyrodniczo cennych"
więcej

13.03.2006
V edycja programu English Teaching
więcej

Agro-Info - 10.03.2006
Konkurs grantów Agrinpol
więcej

09.03.2006
LEADER+ - poradnik "Prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania LGD w ramach Pilotażowego Programu LEADER+"
więcej

06.03.2006
Fundacja PZU - Wzbogacanie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich i w małych miastach
więcej

22.02.2006
Instytut na rzecz Ekorozwoju -projekt "PARTNERSTWO DLA EFEKTYWNOSCI"
więcej

Agro-Info - 21.02.2006
Konferencja „Rozwój obszarów wiejskich – wyzwanie dla społeczeństw europejskich"
więcej

20.02.2006
ARiMR - dopłaty do oprocentowania nowo udzielanych kredytów.
więcej

15.02.2006
FWW - "Ochrona różnorodności biologicznej szansą dla wsi"
więcej

13.02.2006
STAN I TENDENCJE ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE
więcej

09.02.2006
ARR - Kampania informacyjna na temat rolnictwa ekologicznego
więcej

07.02.2006
III Euroforum Konsultantów Funduszy Europejskich - Rozwój poprzez Innowacje - Najlepsze Praktyki Europejskie
więcej

07.02.2006
Aktywna wiosna IV - Program dla dzieci i młodzieży
więcej

03.02.2006
NFOŚiGW - nowa runda aplikacyjna działania 2.4 SPO WKP
więcej

27.01.2006
PARP - nabór wniosków w ramach działania 2.1 SPO WKP
więcej

13.01.2006
INTERREG IIIA/TACIS - nabór wniosków
więcej

12.01.2006
UKIE - Konkurs Otwarty "Informacja europejska w regionach - 2006"
więcej

10.01.2006
Program dotacyjny "Równać szanse 2006"
więcej

09.01.2006
PPR - Wykształcenie rolnicze internetem - II edycja
więcej

05.01.2006
LEADER+ -podręcznik "Jak budować ZSROW w ramach Pilotażowego Programu LEADER+?"
więcej

05.01.2006
Program wspierania inicjatyw obywatelskich na rzecz wsi i terenów wiejskich
więcej

04.01.2006
Fundusz Partnerstwa - Konkurs na dofinansowanie projektów i inicjatyw ekologicznych
więcej

22.12.2005
"Przemiany w Regionie - RITA" - wyniki konkursu grantowego
więcej

21.12.2005
INTERREG III A Polska - Republika Słowacka - nabór wniosków
więcej

12.12.2005
MG - Nowa runda aplikacyjna działania SPO WKP 2.2.1
więcej

08.12.2005
PARP - opracowania tematyczne dla Instytucji Otoczenia Biznesu
więcej

30.11.2005
Granty na wyjazdy studyjne - LISTA WNIOSKÓW
więcej

22.11.2005
MRR - II edycja konkursu Promocja Dobrych Praktyk
więcej

Agro-Info - 18.11.2005
Konferencja "LEADER dla przyszłości polskiej wsi" juz za nami
więcej

15.11.2005
NFOŚiGW - III runda aplikacyjna działania 2.4 SPO WKP
więcej

14.11.2005
MGiP - Konkurs dla mediów
więcej

10.11.2005
PARP - spotkania i seminaria informacyjne
więcej

Agro-Info - 08.11.2005
Agrinpol II- przetarg nieograniczony na uzupełniające zbieranie danych
więcej

Agro-Info - 07.11.2005
Ogólnopolska konferencja - Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa
więcej

27.10.2005
PARP - lista przyznanego wsparcia na doradztwo w ramach programu PHARE 2003
więcej

Agro-Info - 25.10.2005
INTERNET NA WSI - rozmowa z Janem Salonim i Bartoszem Margolem (BPW)
więcej

25.10.2005
UKIE - Konkurs dla Sieci Informacji Europejskiej – EUROPE DIRECT
więcej

20.10.2005
Fundacja im. Schumana - konkurs "Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca"
więcej

Agro-Info - 19.10.2005
BPW na Targach Polagra Farm 2005
więcej

17.10.2005
MGIP - konkurs "Fundusze strukturalne w Polsce"
więcej

13.10.2005
UKIE - "Moja szkoła w Unii Europejskiej" - IV edycja
więcej

13.10.2005
UKIE - wyniki konkursów „Europejska debata publiczna"
więcej

Agro-Info - 12.10.2005
Konferencja: "LEADER dla przyszłości polskiej wsi"
więcej

11.10.2005
Fundacja H.Boella - Progam stypendialny "Wieś z przyszłością, przyszłość na wsi"
więcej

10.10.2005
PARP - Nowe terminy składania wniosków dla działania SPO WKP 2.1
więcej

Agro-Info - 04.10.2005
Agro-Smak 2 - Duże granty, Mikrogranty, Konkurs wniosków
więcej

04.10.2005
PARP - nabór wniosków do SPO WKP Działanie 2.3
więcej

Agro-Info - 03.10.2005
Granty na wyjazdy studyjne - 2005
więcej

Agro-Info - 03.10.2005
Wyniki Konkursu VI Edycji Grantów dla ośrodków Agro-Info
więcej

30.09.2005
FAPA - Konkursy na realizację projektów świadczenia usług doradczych dla rolników
więcej

28.09.2005
Know America 2006 - konkurs dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół średnich
więcej

27.09.2005
Pracownia Umiejętności w Waszym powiecie! Konkurs dla organizacji pozarządowych
więcej

27.09.2005
Przetarg na zorganizowanie szkoleń dla miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów
więcej

14.09.2005
MGiP - projekt Programu Operacyjnego „Spójność Terytorialna i Konkurencyjność Regionów”
więcej

13.09.2005
Budowa sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach KSU - II edycja
więcej

Agro-Info - 12.09.2005
VI edycja grantów dla ośrodków sieci Agro-Info
więcej

Agro-Info - 09.09.2005
V edycja konkursu "Nasze kulinarne dziedzictwo"
więcej

Agro-Info - 09.09.2005
PARP - lista podpisanych umów w ramach poddziałania 1.2.2 SPO-WKP.
więcej

08.09.2005
PARP - lista podpisanych umów w ramach działania 2.3 SPO WKP
więcej

07.09.2005
ARR - Dofinansowanie programów promocyjnych i informacyjnych dla organizacji branżowych
więcej

06.09.2005
PARP - publikacja dotycząca nowych zasad zarządzania funduszami strukturalnymi
więcej

06.09.2005
FAPA - bezpłatne szkolenie dla właścicieli gospodarstw rolnych
więcej

05.09.2005
Konkurs internetowy 'Poznawaj Polskę'
więcej

Agro-Info - 05.09.2005
FFW - Dotacje na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego i partnerstwa
więcej

02.09.2005
Program dotacyjny "Równać Szanse 2005 – II Regionalny Konkurs Grantowy"
więcej

Agro-Info - 02.09.2005
FWW - Konkurs grantowy "Dotacje na rzecz rozwoju instytucjonalnego dla organizacji pozarządowych "
więcej

01.09.2005
Materiały ze spotkania ośrodków Agro-Info w Przysieku
więcej

Agro-Info - 01.09.2005
FFW - Wsparcie finansowe w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
więcej

31.08.2005
XI Ogólnopolskie Spotkania Ekologiczne
więcej

30.08.2005
Dwa konkursy w ramach programu Działaj Lokalnie
więcej

30.08.2005
INTERREG III A Polska - Republika Słowacka - możliwość składania wniosków
więcej

26.08.2005
FAPA - bezpłatne szkolenia dla właścicieli gospodarstw rolnych
więcej

26.08.2005
UKIE - konkursy otwarte "Europejska debata publiczna"
więcej

25.08.2005
Działanie 2.4 SPO WKP - podsumowanie I rundy aplikacyjnej
więcej

22.08.2005
Wyniki IV edycji konkursu grantowego dla ABK
więcej

22.08.2005
Fundusz Inicjatyw Oświatowych - II edycja konkursu
więcej

11.08.2005
Nowe możliwości uzyskania wsparcia w ramach Phare 2003 RZL Spójność Społeczno-Gospodarcza
więcej

10.08.2005
Ewaluacja ex-post programu PHARE 2000 SSG
więcej

09.08.2005
PARP- Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej
więcej

05.08.2005
PARP - Listy zatwierdzonych projektów w ramach działań SPO WKP 1.2.1 i 1.2.2
więcej

03.08.2005
ARiMR - Kredyty dla gospodarstw poszkodowanych w wyniku klęsk
więcej

02.08.2005
PARP - Wsparcie na usługi informacyjne
więcej

29.07.2005
PARP - konkurs na udzielenie wsparcia w ramach Projektu "Rozwój lokalnego partnerstwa"
więcej

27.07.2005
II edycja stypendiów unijnych
więcej

27.07.2005
NFOŚiGW - II runda aplikacyjna działania 2.4 SPO WKP
więcej

26.07.2005
Fundacja Wspomagania Wsi - konkurs grantowy "Nasza wieś - naszą szansą"
więcej

25.07.2005
"Przemiany w Regionie - RITA" - nowa edycja programu
więcej

20.07.2005
PARP- Pożyczka na innowacje
więcej

19.07.2005
PARP - szkolenie dla przedsiębiorców.
więcej

18.07.2005
IV Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych
więcej

15.07.2005
PARP - nowe konkursy w ramach programów Phare 2003
więcej

14.07.2005
Fundacja Wspomagania Wsi - konkurs grantowy - Atlas Inicjatyw IT
więcej

11.07.2005
Konkurs "Mikroprzedsiębiorca Roku"
więcej

07.07.2005
FFW - Udział polskich podmiotów w inicjatywie Interreg III B (BSR i CADSES) i Interreg III C
więcej

Agro-Info - 06.07.2005
Agro Trendy o wizji rozwoju polskiej wsi 2025
więcej

06.07.2005
MGiP -Program "Pierwszy Biznes"
więcej

05.07.2005
PARP- lista punktów konsultacyjnych w ramach KSU
więcej

04.07.2005
PARP - wyniki raportów dot. innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw
więcej

01.07.2005
UKIE - unieważnienie konkursów na promocję traktatu konstytucyjnego
więcej

30.06.2005
SOP WKP Działanie 2.3 - wyniki oceny techniczno-ekonomicznej
więcej

28.06.2005
ARiMR - zakończono przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie
więcej

24.06.2005
Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów - szkolenia dla beneficjentów ZPORR i SPO WKP
więcej

22.06.2005
Program LIFE 2005-2006 - nowa runda selekcyjna
więcej

22.06.2005
Nowa sieć EUROPE DIRECT w Polsce
więcej

21.06.2005
Program dotacyjny "Szkoła marzeń"
więcej

20.06.2005
Tak dla wsi europejskiej
więcej

17.06.2005
LEADER+ WYNIKI!
więcej

Agro-Info - 16.06.2005
V edycja grantów dla Ośrodków Agro-Info, WYNIKI !!!
więcej

16.06.2005
PPR - Kursy "Wykształcenie rolnicze internetem"
więcej

16.06.2005
ARiMR - nowe limity udzielania kredytów preferencyjnych na 2005 rok
więcej

14.06.2005
LEADER - wyjazd studyjny i staż w Hiszpanii
więcej

13.06.2005
INTRREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 Polska - Białoruś - Ukraina
więcej

10.06.2005
Rozwój społeczności lokalnych i małego biznesu a Internet - poradniki
więcej

10.06.2005
PARP - lista dofinansowanych wniosków działania SPO WKP 2.1
więcej

09.06.2005
INTERREG IIIA 2004 – 2006 Polska - Saksonia
więcej

09.06.2005
Mikrogranty w ramach programu INTERREG III A Polska – Republika Słowacka
więcej

06.06.2005
Lista beneficjentów w ramach SPO WKP działanie 1.2.1 i 1.2.2
więcej

06.06.2005
VII edycja Konkursu Pro Publico Bono
więcej

Agro-Info - 03.06.2005
Polska wieś 2025 - wizja rozwoju
więcej

02.06.2005
Fundusz Partnerstwa - Otwarty Konkurs Małych Dotacji
więcej

31.05.2005
SPO WKP Działanie 2.2.1- nabór wniosków
więcej

30.05.2005
SPO WKP Poddziałanie 1.1.1- nabór wniosków
więcej

30.05.2005
SPO WKP Działanie 1.5 - nabór wniosków
więcej

Agro-Info - 25.05.2005
Zestawienie wniosków V edycji Grantów Sieci Agro-Info
więcej

25.05.2005
INTERREG IIIA / TACIS CBC 2004 - 2006. Nabór projektów
więcej

24.05.2005
Leader+ - lista wniosków ocenionych w skali punktowej
więcej

24.05.2005
Dopłaty bezpośrednie- przedłużony termin składania wniosków
więcej

23.05.2005
Konkurs na najlepszy projekt partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP).
więcej

23.05.2005
Organizacje strażnicze: społeczna odpowiedzialność w życiu publicznym.
więcej

Agro-Info - 19.05.2005
Konferencja "Polska wieś 2025 - wizja rozwoju"
więcej

19.05.2005
Konkurs o granty na rozwój Akademickich Biur Karier.
więcej

19.05.2005
Konkurs o granty na tworzenie lub rozwój GCI
więcej

18.05.2005
Leader + - nowa strona także w języku polskim
więcej

18.05.2005
PARP-przetarg na usługi szkoleniowe
więcej

16.05.2005
Spotkanie w Marózie - zdjęcia
więcej

16.05.2005
Dopłaty bezpośrednie - ostatni dzień składania wniosków
więcej

13.05.2005
"Wprowadzenie do Eksportu" - raport końcowy
więcej

12.05.2005
Konkurs Otwarty - Media o Traktacie Konstytucyjnym UE 2005
więcej

12.05.2005
Konkurs Otwarty - Organizacje pozarządowe o Traktacie Konstytucyjnym UE 2005
więcej

Agro-Info - 11.05.2005
Zmiana daty składania wniosków w V edycji grantów dla ośrodków Agro-Info
więcej

10.05.2005
Spotkania informacyjne nt. funduszy strukturalnych
więcej

10.05.2005
Europejski Szczyt Młodzieży
więcej

09.05.2005
V Bałtyckie Forum Organizacji Pozarządowych
więcej

06.05.2005
Konkurs dotacyjny "Łączymy pokolenia!"
więcej

05.05.2005
Magazyn Leader+ po polsku!
więcej

05.05.2005
Dofinansowanie programów promocyjnych i informacyjnych dla organizacji branżowych
więcej

Agro-Info - 04.05.2005
Nabór na szkolenie animatorów partnerstw lokalnych WYNIKI
więcej

04.05.2005
Konkurs EKOROZWÓJ 2005
więcej

29.04.2005
Konkurs dla banków spółdzielczych - WYNIKI!
więcej

28.04.2005
Konkursy grantowe NBP 2005
więcej

28.04.2005
Konkurs dla młodzieży na polsko-niemieckie projekty edukacyjne
więcej

26.04.2005
European label - upowszechnianie nauki języków
więcej

26.04.2005
Konkurs dla organizacji zrzeszających przedsiębiorców
więcej

25.04.2005
Fundusze strukturalne bez tajemnic - o czym warto pisać?
więcej

25.04.2005
SPO WKP Działanie 2.3 - lista przyznanych dotacji
więcej

25.04.2005
Bezpłatne szkolenia dla osób pracującyh i rolników
więcej

Agro-Info - 25.04.2005
Konkurs dla Banków Spółdzielczych - lista złożonych wniosków
więcej

Agro-Info - 23.04.2005
V edycja grantów dla Ośrodków Agro-Info
Program Agro-Info ogłasza V edycję konkursu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Projektu Agro-Info. więcej

22.04.2005
12-14 maja "IV Ogólnopolskie spotkanie organizacji działających na obszarach wiejskich"
więcej

22.04.2005
Kredyty preferencyjne ARiMR w II kwartale 2005 r.
więcej

18.04.2005
IV edycja English Teaching
więcej

18.04.2005
Granty i szkolenia "Czasopisma Kulturalne w Internecie 2005"
więcej

Agro-Info - 15.04.2005
Nabór - szkolenie animatorów partnerstw lokalnych 2005
więcej

14.04.2005
Dotacje na wzbogacanie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich
więcej

13.04.2005
Program Równych Szans - Kolorowa Akademia
więcej

12.04.2005
12-14 maja "IV Ogólnopolskie spotkanie organizacji działających na obszarach wiejskich"
więcej

12.04.2005
Konkurs na tworzenie Klubów Integracji Społecznej.
więcej

12.04.2005
UWAGA!!! ZMIANA WYMOGÓW FORMALNYCH DOTYCZĄCYCH Konkursu dla banków spółdzielczych na obsługę linii kredytowej
więcej

11.04.2005
Staże dla młodych absolwentów uczelni wyższych
więcej

05.04.2005
LEADER+ - lista wniosków przekazanych do dalszej oceny
więcej

05.04.2005
SPO WKP Działanie 1.3. - kolejna runda naboru
więcej

05.04.2005
Program "Dobre pomysły"
więcej

05.04.2005
Lednickie Talenty - stypendia
więcej

04.04.2005
"Regiony" - konkurs pod patronatem MENiS
więcej

04.04.2005
do 13 maja 2005 Mikrogranty Fundacji Batorego
więcej

01.04.2005
Granty na tworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery
więcej

01.04.2005
Małe Granty Fundacji H. Boella
więcej

31.03.2005
„Prezentacja efektów pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej” Wyniki konkursu
więcej

30.03.2005
SPO WKP Działanie 2.1. Wyniki
więcej

30.03.2005
MENiS - konkursy na realizację zadań publicznych
więcej

25.03.2005
Konkurs Otwarty dla Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej – Europa bliżej nas - 2005
więcej

25.03.2005
Konkurs ofert na dofinansowanie projektów ze środków Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
więcej

25.03.2005
Fundusze z Europejskiego Obszaru Gospodarczego dla Polski na lata 2004-2009 - wykład otwarty w CIE
więcej

24.03.2005
Produkty regionalne - nowa publikacja!
więcej

23.03.2005
Parada Schumana juz po raz dwunasty
więcej

21.03.2005
Do 29 kwietnia - Małe Granty Regionalne
więcej

21.03.2005
Równe szanse, równy dostęp 2005
więcej

21.03.2005
MEDIA – 2005 wyniki konkursu
więcej

17.03.2005
EUROPE DIRECT WYNIKI
więcej

16.03.2005
Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych - nowe terminy składania wniosków
więcej

15.03.2005
Ostatnia szansa zgłaszania kandydatek do konkursu "Kreatywność kobiet w poprawianiu jakości życia na wsi"
więcej

14.03.2005
Granty na innowacyjne projekt dotyczące społeczności powiatowych.
więcej

10.03.2005
od 15 marca do 15 maja Ruszają płatności obszarowe
więcej

10.03.2005
do 10 kwietnia - Małe Granty Banku Światowego
więcej

09.03.2005
I Europejskie Targi Organizacji Pozarządowych
więcej

Agro-Info - 07.03.2005
Granty dla banków spółdzielczych - WYNIKI!
więcej

07.03.2005
Uniwersytety Trzeciego Wieku - dotacje
więcej

07.03.2005
Konkurs na przedsięwzięcia z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
więcej

07.03.2005
"Polska - pierwszy rok w Unii Europejskiej" - wyniki konkursu
więcej

04.03.2005
INTERREG IIIA Czechy – Polska. Nabór projektów
więcej

02.03.2005
Kultura Bliska. Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe - VI edycja
więcej

02.03.2005
Leader+. Wielka szansa dla polskiej wsi
więcej

02.03.2005
"Polski Produkt Przyszłości" - konkurs PARP
więcej

01.03.2005
PARP - przetarg na szkolenia w ramach SPO RZL
więcej

25.02.2005
SPO WKP - projekty badawcze związane z nowymi technologiami
więcej

24.02.2005
Granty Funduszu Wychehradzkiego
więcej

23.02.2005
Seminarium UKIE „Inicjatywa Leader + w Polsce”
więcej

Agro-Info - 22.02.2005
Granty dla banków spółdzielczych 2005 - lista wniosków
więcej

21.02.2005
Tradycyjna żywność w rozwoju obszarów wiejskich
więcej

Agro-Info - 21.02.2005
Europa w ławce szkolnej. Poradnik dla nauczycieli - do ściągnięcia na stronach Agro-Info!
więcej

21.02.2005
ARiMR - program utylizacji na rok 2005
więcej

21.02.2005
PARP - Seminarium informacyjne dla projektodawców SPO RZL
więcej

18.02.2005
Sposób na sukces
więcej

18.02.2005
Konkurencyjność dzięki innowacjom - seminaria szkoleniowe
więcej

17.02.2005
Dotacje na organizacje konsultacji Narodowego Planu Rozwoju (NPR)
więcej

17.02.2005
Fundacja Wspomagania Wsi - nowy konkurs
więcej

16.02.2005
Program Socrates-Grundvig - granty - edukacja a rynek pracy
więcej

16.02.2005
Międzykulturowe kursy językowe
więcej

14.02.2005
Konkurs dla organizacji przedsiębiorców współpracujących z organizacjami branżowymi
więcej

14.02.2005
Konkurs "50 PLUS" Ministerstwa Gospodarki rozstrzygnięty
więcej

11.02.2005
Stypendia dla pracowników organizacji pozarządowych - nowy termin
więcej

11.02.2005
Dotacje na organizację seminariów dotyczących IT
więcej

10.02.2005
Warsztaty dla organizacji ekologicznych
więcej

10.02.2005
XII Forum Inicjatyw Oświatowych
więcej

09.02.2005
Akcja 5 - Działania wspierające
więcej

09.02.2005
Konkurs "Bezpieczne gospodarstwo rolne"
więcej

09.02.2005
Przetarg na wykonanie ewaluacji SPO RZL
więcej

Agro-Info - 09.02.2005
Przetarg dotyczący organizacji wyjazdu studyjnego do Hiszpanii dla banków spółdzielczych - do 11 marca!
więcej

08.02.2005
Równać Szanse - do 21 marca 2005
więcej

08.02.2005
Dotacje NFOŚiGW dla organizacji ekologicznych
więcej

08.02.2005
Aktywna Wiosna - III Edycja Konkursu
więcej

07.02.2005
SPO-WKP - nowe informacje i zmiany
więcej

03.02.2005
Miasta Bliźniacze 2005
więcej

03.02.2005
Pogram Unii Europejskiej Tempus III
więcej

01.02.2005
ARiMR - uruchomione kolejne działania PROW
więcej

01.02.2005
Konkurs MGiP - lista wniosków
więcej

01.02.2005
Fundusz RE:FINE - wspieranie sieci i innowacji edukacyjnych.
więcej

01.02.2005
Nagrody "Woman’s Creativity in Rural Life"
więcej

31.01.2005
Konkurs dla Szkolnych Klubów Europejskich
więcej

31.01.2005
Konkurs dla młodzieży wiejskiej - "Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?"
więcej

31.01.2005
Konkurs Ekologiczny "W harmonii z przyrodą"
więcej

30.01.2005
Przekazywanie polskich doświadczeń z transformacji systemowej - stypendia
więcej

Agro-Info - 25.01.2005
Granty dla banków spółdzielczych - 2005
więcej

25.01.2005
LEADER+ - 249 złożonych wniosków
więcej

25.01.2005
SOP - nowości na stronie FAPA
więcej

24.01.2005
Konkurs "Bieda i Środowisko Naturalne"
więcej

24.01.2005
SPO RZL przedłużony termin
więcej

21.01.2005
Fundusz Poręczeń Unijnych
więcej

21.01.2005
Pracownia Umiejętności - oferta dla zespołów trenerskich
więcej

21.01.2005
Nowe programy wspólnotowe Komisji Europejskiej
więcej

21.01.2005
SPO RZL Schemat 2.3 a - WYNIKI
więcej

20.01.2005
NPR 2007-2013 streszczenie
więcej

18.01.2005
SPO WKP Działanie 1.3. - Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
więcej

17.01.2005
Konkurs UKIE dla Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej
więcej

17.01.2005
Dotacje dla samorządowych instytucji kultury
więcej

14.01.2005
Konkurs dla dziennikarzy zajmujących się tematyką europejską
więcej

14.01.2005
Dotacje na działania innowacyjne
więcej

13.01.2005
Nowa publikacja nt. LEADERA!
więcej

13.01.2005
Konkurs Ministerstwa Edukacji i Sportu dla młodzieży
więcej

11.01.2005
Konkurs na Sieć Informacji Europejskiej- EUROPE DIRECT
więcej

11.01.2005
Dotacje Komisji Europejskiej na projekty związane z jakością europejskich produktów rolniczych oraz wspierające wdrażanie i reformę WPR
więcej

11.01.2005
SPO WKP „Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska”
więcej

07.01.2005
SPO WKP - zmiany w procedurach
więcej

05.01.2005
Szkoła ucząca się - do 17 stycznia
więcej

05.01.2005
Dotacje MGiP dla organizacji pozarządowych
więcej

05.01.2005
Konkurs UKIE „Moja szkoła w Unii Europejskiej- III edycja” - do 31 stycznia!
więcej

04.01.2005
Do 30 stycznia program Promesa Ministra Kultury - Zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego wsi
więcej

31.12.2004
Partnerstwo miast i obywateli - IV edycja Programu
więcej

30.12.2004
POLSKA - PIERWSZY ROK W UNII EUROPEJSKIEJ - Konkurs plastyczny
więcej

29.12.2004
LEADER - nowy wzór wniosku!
więcej

29.12.2004
Rozstrzygnięcie konkursu na promocję i rozwój spółdzielczej formy gospodarowania wśród młodzieży
więcej

28.12.2004
Przetargi PARP w ramach SPO RZL
więcej

28.12.2004
Kursy w ramach programu SALTO
więcej

27.12.2004
Granty na działania na rzecz młodzieży
więcej

23.12.2004
Międzynarodowy program stypendialny dla pracowników organizacji pozarządowych
więcej

22.12.2004
Dotacje dla Partnerstw!
więcej

22.12.2004
EQUAL - wyniki procedury odwoławczej
więcej

21.12.2004
Konkurs na strategie rozwiązywania problemów społecznych
więcej

21.12.2004
Konkurs dla młodzieży - zaprojektuj flagę Ziemi
więcej

Agro-Info - 20.12.2004
Konkurs na najciekawszy opis w Bazie Danych Agro-Info WYNIKI!
więcej

20.12.2004
PARP - przetarg dotyczący szkolenia w ramach SPO RZL
więcej

17.12.2004
Agrinpol - przetarg - wyniki
więcej

17.12.2004
Stypendia Wyszehradzkie dla studentów
więcej

17.12.2004
INTERREG III w województwie lubuskim
więcej

14.12.2004
LEADER - termin składania wniosków przedłużony do 31 grudnia!
więcej

14.12.2004
Wyjazdy studyjne dla kadry zarządzającej oświatą
więcej

13.12.2004
Dobroczyńca Roku - kolejna edycja konkursu
więcej

13.12.2004
Dotacje na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach SPO RZL
więcej

13.12.2004
Bezpłatne szkolenie PARP dla projektodaców SPO RZL
więcej

09.12.2004
Konkurs na projekty aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 lat
więcej

09.12.2004
Konkurs o dotacje na tworzenie spółdzielni młodzieżowych
więcej

08.12.2004
SPO-RZL Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem
więcej

08.12.2004
YOUTHBANK - konkurs dla młodzieży
więcej

07.12.2004
Program LIFE III 2004-2005 - do 13 grudnia
więcej

07.12.2004
Siemens - Konkurs dla młodzieży Join Multimedia 2005
więcej

03.12.2004
Polska wieś po wejściu do Unii Europejskiej - Raport o stanie wsi
więcej

03.12.2004
Leonadro da Vinci 2005-2006
więcej

02.12.2004
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego na Targach Horti-Expo 2005 w Broniszach
więcej

02.12.2004
Liderzy - program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
więcej

01.12.2004
Przewodnik po funduszach strukturalnych
więcej

01.12.2004
"Nasz sposób na biedę na wsi" - Uroczyste wręczenie nagród
więcej

30.11.2004
UKIE - Regionalne Zjazdy Szkolnych Klubów Europejskich
więcej

24.11.2004
Konkurs Komisji Europejskiej dla organizacji strażniczych
więcej

Agro-Info - 23.11.2004
Konkurs na najciekawszy opis w Bazie Danych Agro-Info
więcej

23.11.2004
Konkurs UKIE „Moja szkoła w Unii Europejskiej- III edycja”
więcej

23.11.2004
Dotacje Ministerstwa Gospodarki dla organizacji pozarządowych
więcej

Agro-Info - 18.11.2004
Przetarg dotyczący organizacji wyjazdu studyjnego do Hiszpanii dla banków spółdzielczych
więcej

17.11.2004
EQUAL - wyniki
więcej

17.11.2004
Działaj lokalnie IV - wyniki
więcej

16.11.2004
Konkursy grantowe FWW - do 20 listopada
więcej

15.11.2004
ARR - można składać wnioski na zorganizowanie kampanii informacyjnej dotyczącej systemu oznaczen produktów regionalnych
więcej

10.11.2004
SPO - dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych i mikropożyczkowych
więcej

09.11.2004
"Bezrobocie - co robić" - granty programu
więcej

05.11.2004
"Polska w UE" - szkolenia dla nauczycieli szkół średnich
więcej

Agro-Info - 04.11.2004
Agrinpol - przetarg dotyczący zbierania danych do projektu
więcej

04.11.2004
LEADER - termin składania wniosków przedłużony do 15 grudnia
więcej

04.11.2004
SPO - dotacje na Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line.
więcej

03.11.2004
Phare 2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza - dla województw i euroregionów
więcej

02.11.2004
Konferencja Ekonomia Społeczna Kraków 2004
więcej

02.11.2004
SPO RZL Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
więcej

Agro-Info - 27.10.2004
Przewodnik po rentach strukturalnych - publikacja MRiRW i Programu Agro-Info
więcej

Agro-Info - 26.10.2004
PROW i SPO - Informator - nowa publikacja Agro-Info
więcej

26.10.2004
Interreg III B CADSES - od 6 listopada
więcej

22.10.2004
Stypendia z zakresu zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich
więcej

22.10.2004
Konkurs na stypendium naukowo-badawcze
więcej

Agro-Info - 22.10.2004
AGRINPOL - nowa publikacja
więcej

21.10.2004
Sieć e-mailowa dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego
więcej

20.10.2004
Seminarium - rola nauczycieli w kreowaniu postaw młodzieży wobec integracji europejskiej
więcej

20.10.2004
Szkolenie dla europejskich pracowników młodzieżowych -
więcej

15.10.2004
Promocja aktywnego obywatelstwa europejskiego - konkurs grantowy
więcej

15.10.2004
SPO RZL - Działania 1.5 i 1.6
więcej

12.10.2004
II Walne Zgromadzenie FAOW
więcej

12.10.2004
Fundusz Współpracy nagrodzony na Polagrze
więcej

07.10.2004
Dotacje RITA. Study Tours in Poland
więcej

06.10.2004
Działaj Lokalnie IV
więcej

05.10.2004
Mikrogranty na rozwój indywidualny
więcej

04.10.2004
Polagra - Farm 7-10 października Poznań
więcej

28.09.2004
"Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji" - SPO RZL
więcej

28.09.2004
"O funduszach" - cykl wykładów UKIE
więcej

24.09.2004
Miliony dla Polski - nowa publikacja
więcej

21.09.2004
Konkurs MGPiPS - do 30 września
więcej

21.09.2004
Dotacje na udział w Konferencji Ekonomii Społecznej
więcej

20.09.2004
UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH - szkolenia MGPiPS
więcej

20.09.2004
SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - uruchomione działania
więcej

20.09.2004
Równać szanse 2004-Małe Granty Regionalne
więcej

20.09.2004
ROSzEFS - dotacje
więcej

15.09.2004
Nowe konkursy UKIE
więcej

15.09.2004
Od 15 września mozna składać wnioski o dofinansowanie w ramach kolejnych siedmiu działań SOP
więcej

13.09.2004
do 30 września - Dotacje UE na projekty informacyjne o konsekwencjach rozszerzenia.
więcej

13.09.2004
tylko do 17 września - Otwarty Konkurs Małych Dotacji - Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
więcej

10.09.2004
Równać Szanse 2004 - Szkoły Aktywne - Dotacje Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
więcej

08.09.2004
PARP - Fundusz Wsparcie na Doradztwo - termin 13 września odwołany
więcej

01.09.2004
Dotacje "Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży"
więcej

01.09.2004
Pożyczki PARP na innowacyjne inwestycje
więcej

30.08.2004
I Konkurs Dotacyjny na inicjatywy służące rozwojowi Szlaku Odry
więcej

27.08.2004
Wsparcie na usługi informacyjne
więcej

23.08.2004
do 10 września - Dotacje na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych
więcej

23.08.2004
TYLKO do 3 września!! Działaj Lokalnie IV - konkurs na tworzenie lokalnych programów grantowych
więcej

23.08.2004
konkurs - Kultura Bliska - Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe
więcej

19.08.2004
Konkurs na budowę sieci Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych EFS został anulowany
więcej

17.08.2004
Nabór przedstawicieli do Komitetów Sterujących SPO RZL
więcej

16.08.2004
Już można składać wnioski na "Działanie 1.1: Inwestycje w gospodarstwach rolnych" w ramach SOP
więcej

16.08.2004
Konkurs projektów świadczenia usług doradczych dla rolników w ramach wiejskiego SPO
więcej

16.08.2004
Nasz sposób na biedę na wsi - konkurs Fundacji Wspomagania Wsi
więcej

13.08.2004
SOP wraz z Uzupełnieniem na stronach internetowych MRiRW
więcej

06.08.2004
Granty dla Organizacji Pozarządowych - lista przyznanych dotacji
więcej

Agro-Info - 07.07.2004
Wyjaśnienia do SIWZ - przetarg na organizację wyjazdów studyjnych - Sieć Agro-Info
więcej

Agro-Info - 05.07.2004
Lista złożonych w terminie wniosków o dotacje dla organizacji pozarządowych
http://www.agro-info.org.pl/index/?id=677e09724f0e2df9b6c000b75b5da10d więcej

Agro-Info - 29.06.2004
Przetarg na organizację wyjazdów studyjnych do Niemiec i Belgii dla ośrodków Sieci Agro-Info
więcej

25.06.2004
Kurs szkoleniowy na temat wdrażania programu LEADER w Hiszpanii
więcej

14.06.2004
Komitet ds. Monitorowania Programów na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich ZNIESIONY...
więcej

09.06.2004
Nabór na szkolenie animatorów partnerstw - WYNIKI NABORU!
więcej

08.06.2004
Konkurs projektów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
więcej

04.06.2004
Projekt Uzupełnienia do SOP już na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
więcej

Agro-Info - 03.06.2004
Konkurs grantów BPW dla Organizacji Pozarządowych
więcej

27.05.2004
Sektorowy Program Operacyjny - Projekt - Maj 2004
więcej

14.05.2004
III edycja konkursu grantów NBP dla organizacji pozarządowych i instytucji szkoleniowych
więcej

Agro-Info - 07.05.2004
Granty dla Ośrodków Informacji o UE - IV edycja
więcej

Agro-Info - 07.05.2004
Informacja dla uczestników wyjazdu studyjnego nauczycieli
więcej

Agro-Info - 30.04.2004
Przetarg na organizację szkolenia dla doradców rolnośrodowiskowych
więcej

Agro-Info - 28.04.2004
Zamówienie publiczne na wykonanie ewaluacji ośrodków informacji Sieci Agro-Info
więcej

23.04.2004
Konkurs "Działajmy Razem"
więcej

Agro-Info - 21.04.2004
Wyjaśnienia do SIWZ przetargu na wyjazdy studyjne do Niemiec i Belgii
więcej

Agro-Info - 20.04.2004
"Europa w ławce szkolnej" - lista absolwentów, uczestników wizyty studyjnej
więcej

19.04.2004
Prezentacja profesor Jadwigi Seremak-Bulge dotycząca rynku rolnego przed i po integracji
więcej

Agro-Info - 14.04.2004
Przetarg na organizację wyjazdów studyjnych do Niemiec i Belgii dla ośrodków Sieci Agro-Info
więcej

Agro-Info - 09.04.2004
Lista dotacji na działania informacyjne w III edycji konkursu
więcej

Agro-Info - 05.04.2004
Dotacje dla Banków Spółdzielczych - przyznane dotacje
więcej

05.04.2004
WNIOSEK o przyznanie płatności bezpośrednich
więcej

30.03.2004
Konkurs dotacyjny UKIE "Media 2004"
więcej

25.03.2004
III Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich
więcej

24.03.2004
Dotacje NFOŚiGW
więcej

Agro-Info - 23.03.2004
Dotacje dla Banków Spółdzielczych - lista złożonych wniosków
więcej

Agro-Info - 19.03.2004
Lista wniosków do III edycji konkursu grantów
Lista złożonych w terminie wniosków do III edycji konkursu grantów na działania informacyjne więcej

Agro-Info - 16.03.2004
Lista grantów przyznanych w III edycji "Sieć AGRO-INFO"
więcej

03.03.2004
E-edukacja europejska dla uczniów i nauczycieli z terenów wiejskich”
więcej

Agro-Info - 26.02.2004
Przetarg dotyczący zorganizowania wyjazdu studyjnego do Niemiec i Belgii dla nauczycieli szkół rolniczych
więcej

23.02.2004
Seminarium "Energia odnawialna jako wyzwanie dla samorządów lokalnych.Przykłady udanych przedsięwzięć w Polsce i w krajach UE"
więcej

18.02.2004
Dotacje w ramach programu "Budowa sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS)"
więcej

17.02.2004
Dotacje w ramach funduszy partnerskich Unii Europejskiej (Fundusze CPF ogólne)
więcej

Agro-Info - 12.02.2004
III Edycja Grantów Agro-Info na działania informacyjno - doradcze
więcej

12.02.2004
Warsztaty z zakresu turystyki wiejskiej w regionie bałtyckim
więcej

06.02.2004
Granty dla Ośrodków Informacji o UE - III edycja
więcej

28.01.2004
Program Małych Projektów Komisji Europejskiej
konkurs dla organizacji pozarządowych, organizacji społecznych i szkół wyższych z państw UE (w tym nowych członków) więcej

28.01.2004
Konkurs KULTURA NA PROWINCJI Fundacji Wspomagania Wsi
więcej

26.01.2004
Wsparcie dla rolników w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
więcej

26.01.2004
Dopłaty bezpośrednie
więcej

05.01.2004
Konkurs dotacyjny Bieda i Środowisko
więcej

31.12.2003
Konkurs dotacyjny "Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży"
więcej

31.12.2003
Analiza zasobów bazy Agro-Info
więcej

21.12.2003
PROGRAM „INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM”
więcej

11.12.2003
Konkurs Aliante 2004
więcej

02.12.2003
PARP - Dotacje na lokalną inicjatywę rynku pracy
więcej

26.11.2003
SAPARD - działanie 4 - nowe terminy skladania wniosków
ARiMR zaprasza do składania wniosków o pomoc finansową na przedsięwzięcia z zakresu różnicowania działalności na obszarach wiejskich (Działanie 4) w ramach programu SAPARD. więcej

20.11.2003
Konkurs "Małe Granty 2003" Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
więcej

04.11.2003
PARP - zmiany w programach dla MŚP
więcej

31.10.2003
Szósty szczyt rządowy i forum gospodarcze państw inicjatywy srodkowoeuropejskiej
więcej

31.10.2003
Informatorium - SAPARD - 6 listopada
więcej

31.10.2003
PARP - HACCP w handlu detalicznym - cykl szkoleń
więcej

24.10.2003
SAPARD - nowe terminy składania wniosków
więcej

22.10.2003
Szkolenie projektodawców Europejskiego Funduszu Socjalnego
Więcej informacji i formularz zgłoszenia więcej

Agro-Info - 06.10.2003
Lista grantów przyznanych w II edycji konkursu "Sieć Agro-Info"
więcej

26.09.2003
Konferencja 'Razem dla Mazowsza' (samorząd i NGOs)
więcej

18.09.2003
Program Równych Szans "Kolorowa Akademia"
więcej

18.09.2003
Programu Małych Grantów ze środków Funduszu 'Środowisko dla Europy'
więcej

03.09.2003
FAOW - Wyniki I etapu oceny kandydatów na trenerów dla animatorów.
więcej

03.09.2003
Dotacje na konsolidację - PARP
więcej

03.09.2003
Dotacje na pozyskanie finansowania - PARP
więcej

02.09.2003
Konferencja FRDL "Samorząd informacyjny w przeddzien przystąpienia do UE"
więcej

01.09.2003
Konkurs na projekty z zakresu ochrony konsumentów
więcej

26.08.2003
Konkurs na wspieranie działań informacyjnych dotyczących Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej
więcej

26.08.2003
Konkurs na rzecz nauczania i rozwoju języków obcych
więcej

26.08.2003
Ruszyła kolejna edycja programu wspólnotowego Kultura 2000
więcej

13.08.2003
Małe ojczyzny - tradycja dla przyszłości - VII edycja
więcej

13.08.2003
Biuletyn PREPARE
więcej

11.08.2003
Nabór trenerów do szkolenia animatorów społeczności lokalnych (FAOW)
więcej

08.08.2003
Program Phare „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego” – Średnie Dotacje
więcej

08.08.2003
Program Phare „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego” – Małe Dotacje
więcej

02.08.2003
Regionalny Program Operacyjny dla województwa mazowieckiego
więcej

30.07.2003
Partnerstwo w rozwoju lokalnym - publikacja Fundacji Wspomagania Wsi
publikacja w pliku pdf więcej

Agro-Info - 24.07.2003
Granty Agro-Info dla Ośrodków Informacji - II edycja
ogłoszenie więcej

23.07.2003
SAPARD - nowe terminy składania wniosków
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza kolejną edycję przyjmowania wniosków o pomoc finansową na realizację przedsięwzięć w zakresie: więcej

22.07.2003
III edycja Programu "Działaj Lokalnie" realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
- więcej

17.07.2003
Granty NBP - Program Edukacji Ekonomicznej
. więcej

16.07.2003
Granty Agro-Info dla Ośrodków Informacji - II edycja
. więcej

10.07.2003
Opracowanie dotyczące rynku roślin oleistych
więcej

05.06.2003
Do dnia 30 czerwca można składać wnioski o udzielenie "POŻYCZKI NA INNOWACJĘ" w ramach działań na rzecz podniesienie konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości więcej

02.06.2003
Do 27 czerwca można składać wnioski o wsparcie z SAPARD inwestycji związanych z Przetwórstwem i Marketingiem Artykułów Rolnych i Rybnych
SAPARD więcej

27.05.2003
Drugie Ogólnopolskie Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich
więcej

09.05.2003
Przetarg na organizację dwóch wyjazdów studyjnych do Niemiec
przetarg więcej

07.05.2003
Konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo" Programu Agro-Smak
konkurs więcej

15.04.2003
Konkurs dotacyjny Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie: Small Projects Program
informacja o konkursie dotacyjnym więcej

10.04.2003
Lista przyznanych dotacji na działania informacyjne dla mediów
Lista przyznanych dotacji na działania informacyjne dla mediów więcej

31.03.2003
Granty Agro-Info dla szkół rolniczych
Dotacje w ramach projektu "Granty dla szkół rolniczych" więcej

28.03.2003
Lista dotowanych projektów ośrodków informacji sieci Agro-Info
wynik konkursu więcej

25.03.2003
Lista wniosków złożonych do II edycji konkursu dotacji dla mediów
w toku konkursu więcej

SZUKAJ

 
AKTUALNOŚCI
 
Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
25.11.2008 ...
Projekty dla gmin wiejskich z Działania 7.3
Agro-Info 25.11.2008 ...
Plan Działania KSOW na lata 2008-2009 - konsultacje
23.09.2008 ...
Nasza wieś naszą szansą - 2008
23.09.2008 ...
Dwudziestolecie FDPA
20.05.2008 ...
Zaproszenie na wyjazd studyjny do "wiosek tematycznych", 11-13.06.2008
14.05.2008 ...
 
więcej »

SONDA
Czy obwodnica Augustowa powinna przebiegać przez Dolinę Rospudy?
 wejdź »

designed by internet ART > powered by WEB interface © 2003 - 2017 Copyright by Fundusz Współpracy