Agro-Info
wieś a integracja z UE produkcja roślinna produkcja zwierzęca środowiskowe warunki gospodarowania formalne, finansowe i podatkowe warunki gospodarowania
rolnictwo ekologiczne przemysł rolno-spożywczy handel artykułami rolno-spożywczymi organizowanie się rolników wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
Fundusz Współpracy
Agro-Info Aktualności
English version
Aktualności

Projekty dla gmin wiejskich z Działania 7.3

25.11.2008

Stowarzyszenie na Rzecz Ośrodków Agro-Info jest partnerem Izby Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w realizacji 5 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.3. – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Celem projektów jest wsparcie aktywizacji zawodowej lokalnej społeczności zamieszkującej tereny wiejskie powiatów: częstochowskiego, gliwickiego, zawierciańskiego, wodzisławskiego i rybnickiego.

Więcej informacji znaleźć można na stronie: www.ir.katowice.pl

[ pełna lista aktualności ]


SZUKAJ

 
AKTUALNOŚCI
 
Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
25.11.2008 ...
Projekty dla gmin wiejskich z Działania 7.3
Agro-Info 25.11.2008 ...
Plan Działania KSOW na lata 2008-2009 - konsultacje
23.09.2008 ...
Nasza wieś naszą szansą - 2008
23.09.2008 ...
Dwudziestolecie FDPA
20.05.2008 ...
Zaproszenie na wyjazd studyjny do "wiosek tematycznych", 11-13.06.2008
14.05.2008 ...
 
więcej »

SONDA
Czy obwodnica Augustowa powinna przebiegać przez Dolinę Rospudy?
 wejdź »

designed by internet ART > powered by WEB interface © 2003 - 2017 Copyright by Fundusz Współpracy